வண்ணங்கள்.

colouredrose

சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை, நீலம், கருப்பு, வெள்ளை…

அனைத்து வண்ணங்களைஉம் உணர்ந்தேன்…

உன்னை பார்த்ததா பிறகு…

Advertisements

One thought on “வண்ணங்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s